Гарын авлага

Тоон гарын үсэг гэж юу вэ?

Тоон гарын үсэг гэдэг нь таны тоон гарын үсэг зурагдсан мэдээлэл дахь шифрлэгдсэн хаш утга юм. Энэ хаш утгыг таны нийтийн түлхүүрийн хувийг татаж авсан хэн нэгэн задлах замаар тоон гарын үсэг зурсан хүн та мөн байна гэдгийг хөдөлбөргүй тогтоодог. Тоон гарын үсэг нь өгөгдөл, баримт бичгийг илгээх, дамжуулах, хүлээн авах, дундаа ашиглах үед  аюулгүй байдлыг бүрэн хангадаг. Тоон гарын үсгийг хэн нэгэн хүн хуурамчаар үйлдэх боломжгүй. Түүнчлэн тоон гарын үсэг зурагч дараа нь өөрийн гарын үсгээр татгалзах боломжгүй байдаг.

ESign Client программ дээр гардаг түгээмэл алдааг засварлах: