"Үндэсний дата төв" УТҮГ

тоон гарын үсэг олгохгүй боллоо


Заавар, гарын авлага

Гарын авлага

Тоон гарын үсгийн блок гаргах заавар, ESign клиент программын гарын авлага

Хууль, эрх зүй

Цахим болон тоон гарын үсгийг хэрэглэх эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, тоон гарын үсгийн нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг бий болгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад чиглэсэн

 

Цахим гарын үсгийн тухай хууль

 

Гэрчилгээ

Та үндэсний суурь болон олгох гэрчилгээг эндээс татан авах боломжтой.

Үндэсний суурь гэрчилгээ

Үндэсний суурь гэрчилгээ

Үндэсний олгох гэрчилгээ

Үндэсний олгох гэрчилгээ

Холбоо барих

Цахим гарын үсгийг нэвтрүүлэгч

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам

 

Байршил

Цахим шуудан