ESIGN.GOV.MN

Тоон болон цахим гарын үсэг

Тоон гарын үсэг:
Цахим баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, өөрчлөхөөс хамгаалах зорилгоор гарын үсгийн хувийн түлхүүр ашиглан мэдээллийг криптограф хувиргалтад оруулж үүсгэсэн, уг баримт бичгийн бүрдэл болох цахим гарын үсгийн төрлийг хэлнэ.

Цахим гарын үсэг:
Цахим баримтад гарын үсэг зурсан этгээдийг тодорхойлох зорилготой цахим баримт бичигт хавсаргасан буюу нэгтгэсэн үг, үсэг, тоо, тэмдэгт, дүрсийг агуулсан цахим өгөгдлийг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүй

Гэрчилгээжүүлэх байгууллага

Та үндэсний суурь болон олгох гэрчилгээ, гэрчилгээ түтгэлзүүлэх жагсаалтыг эндээс татан авах боломжтой.

Үндэсний суурь гэрчилгээ

Үндэсний суурь гэрчилгээ

Үндэсний олгох гэрчилгээ

Үндэсний олгох гэрчилгээ

Хүчингүй гэрчилгээний жагсаалт/суурь гэрчилгээ/

Гэрчилгээ түтгэлзүүлэх жагсаалт/суурь гэрчилгээ/

Хүчингүй гэрчилгээний жагсаалт/олгох гэрчилгээ/

Гэрчилгээ түтгэлзүүлэх жагсаалт/олгох гэрчилгээ/

Хууль, эрх зүй

Цахим болон тоон гарын үсгийг хэрэглэх эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, тоон гарын үсгийн нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг бий болгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад чиглэсэн

 

Цахим гарын үсгийн тухай хууль

 

Та нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг ашиглах талаар төрөөс баримтлах бодлого, суурь гэрчилгээжүүлэх байгууллагын журам -тай танилцах боломжтой!

Шинэ мэдээ

Заавар, зөвлөгөө, гарын авлага

 

Албан хэрэг хөтлөлтөд тоон гарын үсэг хэрэгжүүлэх

 

Албан тушаалтны тоон гарын үсгийн гэрчилгээг
шинээр авах заавар, клиент програм суулгах ашиглах заавар

Холбоо барих

Цахим гарын үсгийг нэвтрүүлэгч

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам

 

Байршил

Цахим шуудан