ESIGN Клиент програм.

ESIGN клиент программ хангамжийн гарын авлагыг энд дарж татан авна уу. Тус программ хангамжийг доорх холбоосоор татаж авна уу.

  • ESIGN клиент программ (Win 7, 8, 10, 11 64 бит) татах.
  • MACOS үйлдлийн систем

Төрийн албан хаагчдын тоон гарын үсгийн хэрэглээ, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор esign клиент программын Mac OS хувилбарыг хэрэглээнд шинээр нэвтрүүлж байна.

HYPERSECU HYP2003 (ePASS) USB Token for Digital Signatures and Secure  Authentication : Amazon.in: Office Products  SafeNet eToken 5110+ FIPS Level 2 - in stock - Smartcard Focus 

 

Эдгээр токен төхөөрөмжийг ашигладаг бол тус хувилбарыг эндээс татаж ашиглана уу.  

 

Энэхүү токен төхөөрөмжийг ашигладаг бол тус хувилбарыг эндээс татаж ашиглана уу.  

ESIGN клиент программтай холбоотой санал хүсэлтээ esign@ema.gov.mn цахим шууданруу илгээнэ үү.